fbpx

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น PRIVATE PACKAGE KANTO 5วัน 3คืน – J0522261

รหัสทัวร์ : J0522261
เดินทาง : Jul-Aug 2022
ระยะเวลา : 5D3N

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น PRIVATE PACKAGE KANTO 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 57,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วนอุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  Fujikawaguchiko Herb Festival  โอชิโนะฮัคไค  มินาโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้า)  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดนาริตะซัน  ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ แบบไม่อั้น!!
พิเศษ : แช่ออนเซ็น / กรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป / ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  วนอุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  Fujikawaguchiko Herb Festival  โอชิโนะฮัคไค  มินาโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้า)  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดนาริตะซัน  ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินนาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท FUJINO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – Fujikawaguchiko Herb Festival – โอชิโนะฮัคไค – มินาโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้า) SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โตเกียว – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • FUJINO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – Fujikawaguchiko Herb Festival – โอชิโนะฮัคไค – มินาโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้า)
 • โรงแรม
 • SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม