fbpx

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น PRIVATE PACKAGE TAKAYAMA 5วัน 3คืน – J0522265

รหัสทัวร์ : J0522265
เดินทาง : Jul-Aug 2022
ระยะเวลา : 5D3N

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น PRIVATE PACKAGE TAKAYAMA 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 56,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาโกย่า  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า จินยะ  ซันมาชิ ซูจิ  ทาคายาม่า   ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า  ปราสาทมัตสึโมโต้  ไร่วาซาบิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  โอชิโนะฮัคไค  มินาโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้า)  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ แบบไม่อั้น!!
พิเศษ : แช่ออนเซ็น 2 คืน / กรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่านขึ้นไป / ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

สนามบินสุวรรณภูมิ  นาโกย่า  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า จินยะ  ซันมาชิ ซูจิ  ทาคายาม่า   ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า  ปราสาทมัตสึโมโต้  ไร่วาซาบิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  โอชิโนะฮัคไค  มินาโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้า)  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ไร่วาซาบิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท FUJI NO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – มินาโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้า) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า
 • โรงแรม
 • TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ไร่วาซาบิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • FUJI NO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – มินาโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้า) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม