fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ มหัศจรรย์ JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน BT-NRT02-XJ – J0923185

รหัสทัวร์ : J0923185
เดินทาง : Mar 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ มหัศจรรย์ JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  สวนอูเอโนะ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  เมืองไซตามะ  สวนกองเกนโดะ  ตลาดปลาสึกิจิ  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  โอไดบะ
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบู / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  สวนอูเอโนะ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  เมืองไซตามะ  สวนกองเกนโดะ  ตลาดปลาสึกิจิ  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  โอไดบะ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(เต็มทุกกรุ๊ป)39,999
มีนาคม
(เต็มทุกกรุ๊ป)39,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • สวนอูเอโนะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองไซตามะ • สวนกองเกนโดะ • ตลาดปลาสึกิจิ • ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ • โอไดบะ INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • สวนอูเอโนะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SHINJUKU WASHINGTON HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองไซตามะ • สวนกองเกนโดะ • ตลาดปลาสึกิจิ • ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ • โอไดบะ
 • โรงแรม
 • INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม