fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ชมซากุระ โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน SHXJNRT1 – J1523074

รหัสทัวร์ : J1523074
เดินทาง : Mar-Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ชมซากุระ โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 43,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮาโกเน่  ล่องทะเลสาบอาชิ (ล่องสั้น)  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ พรีเมียมเอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไค  ภูเขาไฟฟูจิ  พิธีชงชาญี่ปุ่น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ศาลเจ้าฮิคาวะ (ชมดอกซากุระ|)  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : ชมซากุระ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  ฮาโกเน่  ล่องทะเลสาบอาชิ (ล่องสั้น)  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ พรีเมียมเอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไค  ภูเขาไฟฟูจิ  พิธีชงชาญี่ปุ่น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ศาลเจ้าฮิคาวะ (ชมดอกซากุระ|)  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้  นาริตะ  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(เต็ม)43,999
มีนาคม
(เต็ม)43,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องทะเลสาบอาชิ (ล่องสั้น) – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ DAIICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าฮิคาวะ (ชมดอกซากุระ) – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – นาริตะ WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องทะเลสาบอาชิ (ล่องสั้น) – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์
 • โรงแรม
 • FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • DAIICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฮิคาวะ (ชมดอกซากุระ) – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – นาริตะ
 • โรงแรม
 • WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม