fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน SHXJNRT2 – J1523075

รหัสทัวร์ : J1523075
เดินทาง : Apr-May 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 38,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮาโกเน่  ล่องทะเลสาบอาชิ (ล่องสั้น)  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไค  ภูเขาไฟฟูจิ  พิธีชงชาญี่ปุ่น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ศาลเจ้าฮิคาวะ  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  ฮาโกเน่  ล่องทะเลสาบอาชิ (ล่องสั้น)  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไค  ภูเขาไฟฟูจิ  พิธีชงชาญี่ปุ่น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ศาลเจ้าฮิคาวะ  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้  นาริตะ  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็มกรุ๊ป39,999
เมษายน
เต็มกรุ๊ป39,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องทะเลสาบอาชิ (ล่องสั้น) – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ DAIICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าฮิคาวะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – นาริตะ WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องทะเลสาบอาชิ (ล่องสั้น) – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์
 • โรงแรม
 • FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอชิโนะ ฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • DAIICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฮิคาวะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – นาริตะ
 • โรงแรม
 • WELCO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม