fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า (TG) 5วัน 3คืน BT-KIX01-TG – J0922450

รหัสทัวร์ : J0922450
เดินทาง : Dec 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 47,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ศาลเจ้าคิฟูเนะ  เทศกาล แสง สี เสียง นาบานาโนะ ซาโตะ  ลานสกี  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  สะพานนาคะบาชิ  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ  ศาลเจ้าโอสึคันนอน  มิตซุยเอ้าท์เล็ท  ปราสาทโอซาก้า  ช้อปปิ้งปลอดภาษี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / บุฟเฟ่ต์ชาบู

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ศาลเจ้าคิฟูเนะ  เทศกาล แสง สี เสียง นาบานาโนะ ซาโตะ  ลานสกี  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  สะพานนาคะบาชิ  ถนนเมืองเก่าซันมาจิ ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ  ศาลเจ้าโอสึคันนอน  มิตซุยเอ้าท์เล็ท  ปราสาทโอซาก้า  ช้อปปิ้งปลอดภาษี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • ศาลเจ้าคิฟูเนะ • เทศกาล แสง สี เสียง นาบานาโนะ ซาโตะ NAGOYA GARDEN PALACE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ลานสกี • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ NAGOYA GARDEN PALACE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 ศาลเจ้าโอสึคันนอน • มิตซุยเอ้าท์เล็ท • ปราสาทโอซาก้า • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ SARASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินคันไซ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานคันไซ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • ศาลเจ้าคิฟูเนะ • เทศกาล แสง สี เสียง นาบานาโนะ ซาโตะ
 • โรงแรม
 • NAGOYA GARDEN PALACE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
 • โรงแรม
 • NAGOYA GARDEN PALACE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าโอสึคันนอน • มิตซุยเอ้าท์เล็ท • ปราสาทโอซาก้า • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
 • โรงแรม