fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โทยะโกะ อาซาฮิกาว่า เทศกาลหิมะซัปโปโร (TG) 6วัน 4คืน BT-CTS02-TG – J0923037

รหัสทัวร์ : J0923037
เดินทาง : Feb 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โทยะโกะ อาซาฮิกาว่า เทศกาลหิมะซัปโปโร (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 65,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโนโบริเบทสึ  หุบเขาจิโกกุดานิ  กระเช้าอุสุซัง   ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล  โทยะ  ลานกิจกรรมหิมะ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ถนนซาไกมาจิ  อิออน มอลล์  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน  หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาว่า  หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ  เทศกาลหิมะซัปโปโร   หอนาฬิกาซัปโปโร  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาโจไก  พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ  มิตซุย เอ้าท์เล็ท  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / Seafood กระทะร้อนสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ  เทศกาลหิมะซัปโปโร จัดปีละครั้ง!!

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชิโตเสะ  เมืองโนโบริเบทสึ  หุบเขาจิโกกุดานิ  กระเช้าอุสุซัง   ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล  โทยะ  ลานกิจกรรมหิมะ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ถนนซาไกมาจิ  อิออน มอลล์  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน  หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาว่า  หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ  เทศกาลหิมะซัปโปโร   หอนาฬิกาซัปโปโร  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาโจไก  พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ  มิตซุย เอ้าท์เล็ท  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  ท่าอากาศยานชิโตเสะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์6-11 65,999
กุมภาพันธ์
6-11 65,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเสะ • เมืองโนโบริเบทสึ • หุบเขาจิโกกุดานิ• กระเช้าอุสุซัง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล • โทยะ TOYA SUN PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ลานกิจกรรมหิมะ • เมืองโอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • อิออน มอลล์ ART HOTEL ASAHIKAWA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า • หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาว่า • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ • เทศกาลหิมะซัปโปโร REMBRANT STYLE SAPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 หอนาฬิกาซัปโปโร • ดิวตี้ฟรี • ตลาดปลาโจไก • พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ REMBRANT STYLE SAPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
6 ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ • เมืองโนโบริเบทสึ • หุบเขาจิโกกุดานิ• กระเช้าอุสุซัง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล • โทยะ
 • โรงแรม
 • TOYA SUN PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ • เมืองโอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • ART HOTEL ASAHIKAWA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า • หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาว่า • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ • เทศกาลหิมะซัปโปโร
 • โรงแรม
 • REMBRANT STYLE SAPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หอนาฬิกาซัปโปโร • ดิวตี้ฟรี • ตลาดปลาโจไก • พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • REMBRANT STYLE SAPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม