fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น RAVISHING JAPAN NAGOYA KYOTO OSAKA (TG) 6วัน 4คืน KJP140611-TG – J5523207

รหัสทัวร์ : J5523207
เดินทาง : Feb-Apr 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น RAVISHING JAPAN NAGOYA KYOTO OSAKA (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 60,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านซึมาโกะจูกุ  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  ตลาดเช้าทาคายามะ  เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง  พระใหญ่เอจิเซ็น  หน้าผาโทจินโบ  อามาโนะฮาชิดาเตะ  หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ  พิธีชงชา  วัดคิโยะมิสุ  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ชินไซบาชิ
กิน : เมนูพิเศษ!! SET KAISEIKI
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาโกย่า  หมู่บ้านซึมาโกะจูกุ  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  ตลาดเช้าทาคายามะ  เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง  พระใหญ่เอจิเซ็น  หน้าผาโทจินโบ  อามาโนะฮาชิดาเตะ  หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ  พิธีชงชา  วัดคิโยะมิสุ  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน21-2660,999
เมษายน
21-2660,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-(สนามบินนาโกย่า)ประเทศญี่ปุ่น
2 สนามบินนาโกย่า-หมู่บ้านซึมาโกะจูกุ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า Hotel Associa Takayama Resort หรือเทียบเท่า
3 ตลาดเช้าทาคายามะ-เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง-พระใหญ่เอจิเซ็น-หน้าผาโทจินโบ Hotel & Resorts Kyoto Miyazu หรือเทียบเท่า
4 อามาโนะฮาชิดาเตะ-หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ-พิธีชงชา-วัดคิโยะมิสุ Hotel Namba Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-ตลาดคุโรมง-ชินไซบาชิ Hotel Namba Osaka เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-(สนามบินนาโกย่า)ประเทศญี่ปุ่น
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาโกย่า-หมู่บ้านซึมาโกะจูกุ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า
 • โรงแรม
 • Hotel Associa Takayama Resort หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดเช้าทาคายามะ-เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง-พระใหญ่เอจิเซ็น-หน้าผาโทจินโบ
 • โรงแรม
 • Hotel & Resorts Kyoto Miyazu หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อามาโนะฮาชิดาเตะ-หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ-พิธีชงชา-วัดคิโยะมิสุ
 • โรงแรม
 • Hotel Namba Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-ตลาดคุโรมง-ชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • Hotel Namba Osaka เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม