fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN เกียวโต นาโกย่า ฟูจิ ไซตามะ โตเกียว (TG) 6วัน 4คืน ZGKIX-2303TG – J2823201

รหัสทัวร์ : J2823201
เดินทาง : Mar-Apr 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN เกียวโต นาโกย่า ฟูจิ ไซตามะ โตเกียว (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  ปราสาททอง เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ศาลเจ้าเฮอัน  นาโกย่า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Illumination  ปราสาทนาโกย่า ทะเลสาบฮามามัตสึ  ฮาโกเน่  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ  ไซตามะ  สวนกองเก็นโด  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ตลาดปลาสึกิจิ  อิออนมอลล์
กิน : ทานขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว + พักออนเซ็น 1 คืน / ฤดูชมซากุระ / อิสระ 1 วันหรือซื้อทัวร์ Disneyland

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  ปราสาททอง เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ศาลเจ้าเฮอัน  นาโกย่า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Illumination  ปราสาทนาโกย่า  ทะเลสาบฮามามัตสึ  ฮาโกเน่  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ  ไซตามะ  สวนกองเก็นโด  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ตลาดปลาสึกิจิ  อิออนมอลล์  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็มทุกกรุ๊ป59,990
เมษายน
เต็มทุกกรุ๊ป59,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ–เกียวโต–ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–วัดคิโยมิสึ–ถนนสายกาน้ำชา–ปราสาททอง เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–ศาลเจ้าเฮอัน–นาโกย่า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Illumination Hotel Mystays Nagoya, Nagoya ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทนาโกย่า–ทะเลสาบฮามามัตสึ–ฮาโกเน่–โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท–หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค–อาบน้ำแร่ธรรมชาติ–ทานขาปูยักษ์ Fujsan Garden Hotel, Lake Yamanakako ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ลานสกีฟูจิเท็น–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–ทะเลสาบคาวากูจิโกะ–ไซตามะ–สวนกองเก็นโด–ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ–โตเกียว Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี–วัดอาซากุสะ–ตลาดปลาสึกิจิ–อิออนมอลล์–สนามบินนาริตะ–สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ–เกียวโต–ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–วัดคิโยมิสึ–ถนนสายกาน้ำชา–ปราสาททอง เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–ศาลเจ้าเฮอัน–นาโกย่า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Illumination
 • โรงแรม
 • Hotel Mystays Nagoya, Nagoya ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทนาโกย่า–ทะเลสาบฮามามัตสึ–ฮาโกเน่–โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท–หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค–อาบน้ำแร่ธรรมชาติ–ทานขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • Fujsan Garden Hotel, Lake Yamanakako ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีฟูจิเท็น–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–ทะเลสาบคาวากูจิโกะ–ไซตามะ–สวนกองเก็นโด–ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ–โตเกียว
 • โรงแรม
 • Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี–วัดอาซากุสะ–ตลาดปลาสึกิจิ–อิออนมอลล์–สนามบินนาริตะ–สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม