fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน BT-NRT41-XJ – J0922260

รหัสทัวร์ : J0922260
เดินทาง : Aug-Sep 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทะเลสาบอาชิ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  พระราชวังอิมพีเรียล  ฮาราจูกุ ศาลเจ้าเมจิ  อิออน มอลล์ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : แช่ออนเซ็น

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ทะเลสาบอาชิ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเซ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  พระราชวังอิมพีเรียล  ฮาราจูกุ ศาลเจ้าเมจิ  อิออน มอลล์  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม5-9 / 19-2329,999
3-7 / 17-21 / 24-28 / 25-29 / 26-3030,999
สิงหาคม
5-9 / 19-2329,999
3-7 / 17-21 / 24-28 / 25-29 / 26-3030,999
กันยายน2-6 / 9-13 / 23-27 / 30-4 ต.ค. 30,999
กันยายน
2-6 / 9-13 / 23-27 / 30-4 ต.ค. 30,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • ทะเลสาบอาชิ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งชินจูกุ WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเซ • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • พระราชวังอิมพีเรียล • ฮาราจูกุ ศาลเจ้าเมจิ • อิออน มอลล์ MARROAD INTERNATIONAL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • ทะเลสาบอาชิ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเซ • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • พระราชวังอิมพีเรียล • ฮาราจูกุ ศาลเจ้าเมจิ • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIONAL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม