fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า (XJ) 5วัน 3คืน BT-NRT23-XJ – J0922283

รหัสทัวร์ : J0922283
เดินทาง : Sep-Oct 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  สะพานแขวนริวจิว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท  พระใหญ่ไดบุตสึ  โยโกฮาม่า  ไชน่าทาวน์  ท่าเรือโอซันบาชิ  โอไดบะ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง Yakiniku
พิเศษ : แช่ออนเซ็น 1 คืน / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี / ชมทุ่งดอกโคเชีย / พัก รร ย่านชินจูกุ

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  สะพานแขวนริวจิว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท  พระใหญ่ไดบุตสึ  โยโกฮาม่า  ไชน่าทาวน์  ท่าเรือโอซันบาชิ  โอไดบะ  นาริตะ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ  **รวมค่าวีซ่าแล้ว** 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน30-4 ต.ค.29,999
กันยายน
30-4 ต.ค.29,999
ตุลาคม7-1130,999
14-1831,999
21-25 (วันปิยมหาราช)35,999
ตุลาคม
7-1130,999
14-1831,999
21-25 (วันปิยมหาราช)35,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค • สะพานแขวนริวจิว • วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเสะ • จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • ช้อปปิ้งชินจูกุ WASHINGTON HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 พระใหญ่ไดบุตสึ • โยโกฮาม่า • ไชน่าทาวน์ • ท่าเรือโอซันบาชิ • โอไดบะ • นาริตะ MARROAD INTERNATIOPNAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค • สะพานแขวนริวจิว • วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเสะ • จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • WASHINGTON HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระใหญ่ไดบุตสึ • โยโกฮาม่า • ไชน่าทาวน์ • ท่าเรือโอซันบาชิ • โอไดบะ • นาริตะ
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIOPNAL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม