fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ เทศกาลซากุระ มัตสึดะ (XJ) 5วัน 3คืน BT-NRT01-XJ – J0923038

รหัสทัวร์ : J0923038
เดินทาง : Feb-Mar 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ เทศกาลซากุระ มัตสึดะ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 33,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดนาริตะซันชินโชจิ  โอโมเตะซังโดะ  เทศกาลซากุระ มัตสึดะ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปู / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลซากุระเมืองมัตสึดะ / อิสระ 1 วัน

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  วัดนาริตะซันชินโชจิ  โอโมเตะซังโดะ  เทศกาลซากุระ มัตสึดะ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์22-26 / 23-2733,999
กุมภาพันธ์
22-26 / 23-2733,999
มีนาคม1-5 / 3-7 / 9-13 / 15-1933,999
2-6 (วันมาฆบูชา)35,999
มีนาคม
1-5 / 3-7 / 9-13 / 15-1933,999
2-6 (วันมาฆบูชา)35,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดนาริตะซันชินโชจิ • โอโมเตะซังโดะ • เทศกาลซากุระ มัตสึดะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ภูเขาไฟฟูจิ • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดนาริตะซันชินโชจิ • โอโมเตะซังโดะ • เทศกาลซากุระ มัตสึดะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม