fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน BT-NRT29-XJ – J0922465

รหัสทัวร์ : J0922465
เดินทาง : Dec 2022 - Feb 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ต  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Toki no Sumika  ลานสกีฟูจิเท็น  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกอิสระที่ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้ตำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / สุกี้ยากี้สไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Toki no Sumika / พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ต  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Toki no Sumika  ลานสกีฟูจิเท็น  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกอิสระที่ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้ตำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินนาริตะ  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์1-529,999
กุมภาพันธ์
1-529,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ต • เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Toki no Sumika FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
3 ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งชินจูกุ INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกอิสระที่ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้ตำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินนาริตะ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ต • เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Toki no Sumika
 • โรงแรม
 • FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกอิสระที่ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้ตำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม