fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN TULIP NIKKO ฟรีเดย์ (XJ) 6วัน 4คืน BT-NRT04-XJ – J0924438

รหัสทัวร์ : J0924438
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN TULIP NIKKO ฟรีเดย์ (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 40,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa   เทศกาลประดับไฟซากามิโกะ  ภูเขาไฟฟูจิ  ศูนย์การเรียนรู้ชงชา  จุดชมวิวซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  เมืองนิกโก้   ศาลเจ้าโทโชกุ  ผ่านชมสะพานชินเคียว  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  อิออน มอลล์  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa / อิสระ 1 วัน

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa   เทศกาลประดับไฟซากามิโกะ  ภูเขาไฟฟูจิ  ศูนย์การเรียนรู้ชงชา  จุดชมวิวซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  เมืองนิกโก้   ศาลเจ้าโทโชกุ  ผ่านชมสะพานชินเคียว  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  อิออน มอลล์  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน4-9 / 5-10 / 6-11 (วันจักรี)40,999
11-16 / 12-17 / 13-18 (วันสงกรานต์)43,999
เมษายน
4-9 / 5-10 / 6-11 (วันจักรี)40,999
11-16 / 12-17 / 13-18 (วันสงกรานต์)43,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa • เทศกาลประดับไฟซากามิโกะ FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ภูเขาไฟฟูจิ • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • จุดชมวิวซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองนิกโก้ • ศาลเจ้าโทโชกุ • ผ่านชมสะพานชินเคียว • พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ • อิออน มอลล์ INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa • เทศกาลประดับไฟซากามิโกะ
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • จุดชมวิวซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนิกโก้ • ศาลเจ้าโทโชกุ • ผ่านชมสะพานชินเคียว • พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม