fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน BT-NRT20-XJ – J0923090

รหัสทัวร์ : J0923090
เดินทาง : Jan-Feb 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ตลาดอะเมะโยโกะ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ต  ลานสกีฟูจิเท็น  รีสอร์ท   ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ตลาดอะเมะโยโกะ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ต  ลานสกีฟูจิเท็น  รีสอร์ท   ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม8-12 / 11-15 / 12-16 / 15-19 / 18-22 / 22-2635,999
มกราคม
8-12 / 11-15 / 12-16 / 15-19 / 18-22 / 22-2635,999
กุมภาพันธ์1-5 / 5-9 / 19-2336,999
กุมภาพันธ์
1-5 / 5-9 / 19-2336,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ตลาดอะเมะโยโกะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ต FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว* หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
3 ลานสกีฟูจิเท็น รีสอร์ท • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • ช้อปปิ้งชินจูกุ • เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว International Resort Hotel Yurakujo ระดับ 3 ดาว* หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) International Resort Hotel Yurakujo ระดับ 3 ดาว* หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ตลาดอะเมะโยโกะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว* หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีฟูจิเท็น รีสอร์ท • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • ช้อปปิ้งชินจูกุ • เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
 • โรงแรม
 • International Resort Hotel Yurakujo ระดับ 3 ดาว* หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • International Resort Hotel Yurakujo ระดับ 3 ดาว* หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม