fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN อาซาฮิกาว่า โทยะ ซัปโปโร (XJ) 7วัน 5คืน BT-CTS03-XJ – J0922526

รหัสทัวร์ : J0922526
เดินทาง : Dec 2022
ระยะเวลา : 7D5N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN อาซาฮิกาว่า โทยะ ซัปโปโร (XJ) 7วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 52,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฟูราโน่  หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ  เมืองอาซาฮิกาว่า  อิออน มอลล์  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  หมู่บ้านราเมน  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ถนนซาไกมาจิ  ย่านซูซูกิโนะ  ลานกิจกรรมหิมะ  กระเช้าอุสุซัง  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล  โทยะ  ศาลเจ้าฮอกไกโด  ตลาดปลาโจไก  ดิวตี้ฟรี  มิตซุย เอ้าท์เล็ท  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / Seafood กระทะร้อนสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชิโตเสะ  เมืองฟูราโน่  หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ  เมืองอาซาฮิกาว่า  อิออน มอลล์  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  หมู่บ้านราเมน  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ถนนซาไกมาจิ  ย่านซูซูกิโนะ  ลานกิจกรรมหิมะ  กระเช้าอุสุซัง  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล  โทยะ  ศาลเจ้าฮอกไกโด  ตลาดปลาโจไก  ดิวตี้ฟรี  มิตซุย เอ้าท์เล็ท  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)   ท่าอากาศยานชิโตเสะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม7-13 (เต็มกรุ๊ป)52,99937,999
ธันวาคม
7-13 (เต็มกรุ๊ป)52,99937,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองฟูราโน่ • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ • เมืองอาซาฮิกาว่า • อิออน มอลล์ WING ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า • หมู่บ้านราเมน • เมืองโอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • ย่านซูซูกิโนะ T MARK HOTEL ODORI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 ลานกิจกรรมหิมะ • กระเช้าอุสุซัง • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล • โทยะ TOYAKO KANKO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ศาลเจ้าฮอกไกโด • ตลาดปลาโจไก • ดิวตี้ฟรี • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ WING SAPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
6 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) WING SAPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
7 ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองฟูราโน่ • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ • เมืองอาซาฮิกาว่า • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • WING ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า • หมู่บ้านราเมน • เมืองโอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • ย่านซูซูกิโนะ
 • โรงแรม
 • T MARK HOTEL ODORI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ • กระเช้าอุสุซัง • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล • โทยะ
 • โรงแรม
 • TOYAKO KANKO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด • ตลาดปลาโจไก • ดิวตี้ฟรี • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • WING SAPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • WING SAPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม