fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาโกย่า มัตสึโมโต้ นากาโน่ ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า (TG) 6วัน 4คืน ZGNGO-2303TG – J28231212

รหัสทัวร์ : J28231212
เดินทาง : Dec 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาโกย่า มัตสึโมโต้ นากาโน่ ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นากาโน่  หมู่บ้านนาราอิจูกุ  มัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  อิออน มอลล์  ทาคายาม่า  ทาคายาม่าจินยะ  ซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : พิเศษ!! บริการท่านด้วยหมูย่างใบโฮบะ / บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination / ย้อนยุคที่หมู่บ้านนาราอิจูกุ  / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาโกย่า  นากาโน่  หมู่บ้านนาราอิจูกุ  มัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  อิออน มอลล์  ทาคายาม่า  ทาคายาม่าจินยะ  ซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม3-8 (วันพ่อ) / 7-12 (วันรัฐธรรมนูญ)49,990
ธันวาคม
3-8 (วันพ่อ) / 7-12 (วันรัฐธรรมนูญ)49,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนาโกย่า - นากาโน่ - หมู่บ้านนาราอิจูกุ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - อิออน มอลล์ Alpico Plaza Hotel, Matsumoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination Comfort Hotel Gifu, Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ The B Namba Kurumon, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) The B Namba Kurumon, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาโกย่า - นากาโน่ - หมู่บ้านนาราอิจูกุ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • Alpico Plaza Hotel, Matsumoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
 • โรงแรม
 • Comfort Hotel Gifu, Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • The B Namba Kurumon, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • The B Namba Kurumon, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม