fbpx

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (9C) 6วัน 5คืน ZGTFU-23089C – CH2823897

รหัสทัวร์ : CH2823897
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 6D5N

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (9C) 6วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 31,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมค่าอุทยานแบบกรุ๊ปส่วนตัว)  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  นั่งรถแบตเตอรี่  เมืองตูเจียงเอียน  หุบเขาแพนด้า  ชมสินค้าหอวัฒนธรรมทิเบต  เมืองเฉิงตู  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่  ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมค่าอุทยานแบบกรุ๊ปส่วนตัว)  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  นั่งรถแบตเตอรี่  เมืองตูเจียงเอียน  หุบเขาแพนด้า  ชมสินค้าหอวัฒนธรรมทิเบต  เมืองเฉิงตู  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่  สนามบินสุวรรณภูมิ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม15-20 33,99031,990
ตุลาคม
15-20 33,99031,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ JINNIU HOLIDAY INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – เมืองจิ่วจ้ายโกว JIUZHAI CELEBRITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมค่าอุทยานแบบกรุ๊ปส่วนตัว) – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า JIUZHAI CELEBRITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – นั่งรถแบตเตอรี่ – เมืองตูเจียงเอียน HOLIDAY INN CENTRE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 หุบเขาแพนด้า – ชมสินค้าหอวัฒนธรรมทิเบต – เมืองเฉิงตู – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก SAILUN GITI HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
6 สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
 • โรงแรม
 • JINNIU HOLIDAY INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – เมืองจิ่วจ้ายโกว
 • โรงแรม
 • JIUZHAI CELEBRITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมค่าอุทยานแบบกรุ๊ปส่วนตัว) – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า
 • โรงแรม
 • JIUZHAI CELEBRITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – นั่งรถแบตเตอรี่ – เมืองตูเจียงเอียน
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN CENTRE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หุบเขาแพนด้า – ชมสินค้าหอวัฒนธรรมทิเบต – เมืองเฉิงตู – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • โรงแรม
 • SAILUN GITI HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม