fbpx

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เพตรา เลสโก มหานครสีชมพู (EY) 6วัน 3คืน (ZAMM01) – JD282001

รหัสทัวร์ : JD282001
เดินทาง : Sep - Dec
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์จอร์แดน อัมมาน เพตรา
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเจราช  เมืองโรมันโบราณเจราช  โอวัลพลาซ่า เสาคอรินเทียม  กรุงอัมมาน  มหานครเพตรา  มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู  เมืองอควาบา ทะเลทรายวาดิรัม  นั่งรถจิ๊บชมความสวยงามทะเลทรายวาดิรัม  น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์  เมืองมาดาบา  เมาท์เนโบ  โบสถ์อนุสรณ์โมเสส  อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส  ทะเลเดดซี  ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน 
ช้อป : ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี
พิเศษ : มหานครเพตรา

JD282001 ทัวร์จอร์แดน สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน  เมืองเจราช  เมืองโรมันโบราณเจราช  โอวัลพลาซ่า เสาคอรินเทียม  กรุงอัมมาน  มหานครเพตรา  มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู  เมืองอควาบา ทะเลทรายวาดิรัม  นั่งรถจิ๊บชมความสวยงามทะเลทรายวาดิรัม  น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์  เมืองมาดาบา  เมาท์เนโบ  โบสถ์อนุสรณ์โมเสส  อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส  ทะเลเดดซี  ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน18-2339,999
กันยายน
18-2339,999
ตุลาคม09-14 / 20-25 / 22-2741,999
ตุลาคม
09-14 / 20-25 / 22-2741,999
พฤศจิกายน06-11 / 20-2540,999
พฤศจิกายน
06-11 / 20-2540,999
ธันวาคม04-09 / 09-1447,999
ธันวาคม
04-09 / 09-1447,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
2 สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน – เมืองเจราช – เมืองโรมันโบราณเจราช – โอวัลพลาซ่า – เสาคอรินเทียม – กรุงอัมมาน AL WALEED HOTEL, AMMAN หรือเทียบเท่า
3 กรุงอัมมาน – มหานครเพตรา – มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู – เมืองอควาบา MINA HOTEL, AQABA หรือเทียบเท่า
4 เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม – นั่งรถจิ๊บชมความสวยงามทะเลทรายวาดิรัม – น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ – เมืองมาดาบา – เมาท์เนโบ – โบสถ์อนุสรณ์โมเสส – อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส – ทะเลเดดซี GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA หรือเทียบเท่า
5 เดดซี – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย ประเทศจอร์แดน – สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
6 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย กรุงอัมมาน – เมืองเจราช – เมืองโรมันโบราณเจราช – โอวัลพลาซ่า – เสาคอรินเทียม – กรุงอัมมาน
 • โรงแรม
 • AL WALEED HOTEL, AMMAN หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงอัมมาน – มหานครเพตรา – มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู – เมืองอควาบา
 • โรงแรม
 • MINA HOTEL, AQABA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม – นั่งรถจิ๊บชมความสวยงามทะเลทรายวาดิรัม – น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ – เมืองมาดาบา – เมาท์เนโบ – โบสถ์อนุสรณ์โมเสส – อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส – ทะเลเดดซี
 • โรงแรม
 • GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เดดซี – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน – สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย ประเทศจอร์แดน – สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม