fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น KAMIKOCHI OSAKA SHIRAKAWAGO (XJ) 6วัน 4คืน RJ-XJ030 – J5324411

รหัสทัวร์ : J5324411
เดินทาง : May 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น KAMIKOCHI OSAKA SHIRAKAWAGO (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,919

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ  เมืองเกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ  ป่าไผ่อาราชิยาม่า  สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ  เข้าชมปราสาทนาโกย่า  เมืองโบราณมาโกเมะจูกุ  หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ  เมืองมัตสึโมโต้  ถ่ายรูปกับปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  เมืองทาคายาม่า  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  เมืองนาโกย่า  เมืองเกียวโต  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองโอซาก้า  Expo City  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ  ย่านโดทงโบริ 
พิเศษ : พักโรงแรมในย่านช้อปปิ้ง 3 คืน

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)  สนามบินนานาชาติคันไซ  ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ  เมืองเกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ  ป่าไผ่อาราชิยาม่า  สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ  เข้าชมปราสาทนาโกย่า  เมืองโบราณมาโกเมะจูกุ  หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ  เมืองมัตสึโมโต้  ถ่ายรูปกับปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  เมืองทาคายาม่า  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  เมืองนาโกย่า  เมืองเกียวโต  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองโอซาก้า  Expo City  ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ  ย่านโดทงโบริ  สนามบินนานาชาติคันไซ  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม12-1737,919
พฤษภาคม
12-1737,919ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนานาชาติคันไซ-ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเก็ตสึเคียว-เมืองนาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เข้าชมปราสาทนาโกย่า-เมืองโบราณมาโกเมะจูกุ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโมโต้-ถ่ายรูปกับปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) IROHA GRAND HOTEL MATSUMOTO EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองนาโกย่า COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 เมืองเกียวโต-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-เมืองโอซาก้า-Expo City-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ HOTEL WBF NAMBA MOTOMACHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 สนามบินนานาชาติคันไซ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติคันไซ-ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเก็ตสึเคียว-เมืองนาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ
 • โรงแรม
 • COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เข้าชมปราสาทนาโกย่า-เมืองโบราณมาโกเมะจูกุ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโมโต้-ถ่ายรูปกับปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
 • โรงแรม
 • IROHA GRAND HOTEL MATSUMOTO EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองนาโกย่า
 • โรงแรม
 • COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเกียวโต-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-เมืองโอซาก้า-Expo City-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ
 • โรงแรม
 • HOTEL WBF NAMBA MOTOMACHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติคันไซ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม