fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI AUTUMN FREE DAY (JL) 7วัน 4คืน – J45231189

รหัสทัวร์ : J45231189
เดินทาง : Nov-Dec 2023
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI AUTUMN FREE DAY (JL) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเน็นซากะ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว  เมืองเก่าอินุยามะ  เมืองนาโกย่า  ย่านซาคาเอะ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  อิสระช้อปปิ้ง ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือ เลือกเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทโอซาก้า  น้ำตกมิโน  ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  อิออนพลาซ่า
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค / ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว / อิสระ 1 วัน / Free wifi on bus

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเน็นซากะ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว  เมืองเก่าอินุยามะ  เมืองนาโกย่า  ย่านซาคาเอะ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  อิสระช้อปปิ้ง ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือ เลือกเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทโอซาก้า  น้ำตกมิโน  ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  อิออนพลาซ่า  สนามบินคันไซ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน29-5 ธ.ค. (วันพ่อ)49,900
พฤศจิกายน
29-5 ธ.ค. (วันพ่อ)49,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2 สนามบินคันไซ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเน็นซากะ - เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
3 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว - เมืองเก่าอินุยามะ - เมืองนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ  KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
4 เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระช้อปปิ้ง ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือ เลือกเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ปราสาทโอซาก้า - น้ำตกมิโน - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า
7 สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)+เนินนิเน็นซากะ - เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
 • โรงแรม
 • KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว - เมืองเก่าอินุยามะ - เมืองนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ 
 • โรงแรม
 • KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้ง ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือ เลือกเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า - น้ำตกมิโน - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 • โรงแรม