fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI AUTUMN (TG) 6วัน 3คืน – J4519258

รหัสทัวร์ : J4519258
เดินทาง : Nov
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น kansai อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หุบเขาโครังเค FUREAI PARK โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า + ป่าไผ่ + สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า
ช้อป : ย่านกิออง ย่านสถานีคาวารามาชิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต อิออน
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : แช่ออนเซ็น 1 คืน+ Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% +อิสระฟรีเดย์ 1 วัน ไปช้อปหรือ ไปยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เองได้

Thai AirwaysJ4519258 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค   เมืองโอบาระ  ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK  เมืองโกเบ  โกเบ ฮาเบอร์แลนด์  ปราสาททองคินคาคุจิ  เมืองอาราชิยาม่า + ป่าไผ่ + สะพานโทเก็ตสึเคียว  ย่านกิออง  ย่านสถานีคาวารามาชิ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปราสาทโอซาก้า  มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต  อิออนพลาซ่า  แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน15-2039,900
20-25 / 22-2740,900
พฤศจิกายน
15-2039,900
20-25 / 22-2740,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า
2 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK - เมืองโกเบ - โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น KOBE FRUIT FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า + ป่าไผ่ + สะพานโทเก็ตสึเคียว - ย่านกิออง - ย่านสถานีคาวารามาชิ HOTEL OSAKA KEIKO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่องเที่ยวตามอัธาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้) HOTEL OSAKA KEIKO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ปราสาทโอซาก้า - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - อิออนพลาซ่า
6 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาโกย่า
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK - เมืองโกเบ - โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • KOBE FRUIT FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า + ป่าไผ่ + สะพานโทเก็ตสึเคียว - ย่านกิออง - ย่านสถานีคาวารามาชิ
 • โรงแรม
 • HOTEL OSAKA KEIKO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่องเที่ยวตามอัธาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้)
 • โรงแรม
 • HOTEL OSAKA KEIKO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม