fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI SAKURA SONGKRAN (JL) 6วัน 3คืน – J4523362

รหัสทัวร์ : J4523362
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI SAKURA SONGKRAN (JL) 6วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 63,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO  ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว  สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ  หมู่บ้านนารายจูกุ  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ออนเซ็น  ไร่สตรอเบอร์รี่  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ  เมืองนาโกย่า  ย่านซาคาเอะ  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  อิออนพลาซ่า
กิน : บุฟเฟต์ปิ้งย่าง หรือ BBQ YAKINIKU สไตล์ญี่ปุ่นแบบอิ่มไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว / ชมซากุระ ณ ปราสาททาคาโตะ / Free wifi on bus

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองอาราชิยาม่า  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO  ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว  สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ  หมู่บ้านนารายจูกุ  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ออนเซ็น  ไร่สตรอเบอร์รี่  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ  เมืองนาโกย่า  ย่านซาคาเอะ  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  อิออนพลาซ่า  สนามบินคันไซ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็มกรุ๊ป63,900
เมษายน
เต็มกรุ๊ป63,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO HOTEL ROUTE-INN GRANTIA KOMAKI หรือเทียบเท่า
3 ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว - สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ – หมู่บ้านนารายจูกุ - เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น HOTEL AMBIENT AZUMINO หรือเทียบเท่า
4 ไร่สตรอเบอร์รี่ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - เมืองนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
5 ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
 • โรงแรม
 • HOTEL ROUTE-INN GRANTIA KOMAKI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว - สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ – หมู่บ้านนารายจูกุ - เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • HOTEL AMBIENT AZUMINO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไร่สตรอเบอร์รี่ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - เมืองนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ
 • โรงแรม
 • KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม