fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI TAKAYAMA SONGKRAN (JL) 7วัน 4คืน -J4523363

รหัสทัวร์ : J4523363
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI TAKAYAMA SONGKRAN (JL) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 66,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองอาราชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO  ไร่สตรอเบอร์รี่  เมืองทาคายาม่า  ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  อิสระช้อปปิ้ง ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีบริการรถบัสและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมืองนารา  วัดโทไดจิ  ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  อิออนพลาซ่า
กิน : บุฟเฟต์ปิ้งย่าง หรือ BBQ YAKINIKU สไตล์ญี่ปุ่นแบบอิ่มไม่อั้น
พิเศษ : นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมซากุระ / เทศกาลประดับไฟ / Free wifi on bus / อิสระ 1 วัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองอาราชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO  ไร่สตรอเบอร์รี่  เมืองทาคายาม่า  ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  อิสระช้อปปิ้ง ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีบริการรถบัสและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมืองนารา  วัดโทไดจิ  ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  อิออนพลาซ่า  สนามบินคันไซ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็ม69,900
เมษายน
เต็ม69,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองอาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
3 ไร่สตรอเบอร์รี่ - เมืองทาคายาม่า - ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระช้อปปิ้ง ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีบริการรถบัสและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
6 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองอาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
 • โรงแรม
 • KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไร่สตรอเบอร์รี่ - เมืองทาคายาม่า - ที่ทำการทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • โรงแรม
 • KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้ง ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีบริการรถบัสและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม