fbpx

ทัวร์อินเดีย KASHMIR หากเปลี่ยนฉันเป็นเขา (6E) 5วัน 3คืน SXR01 – I5422212

รหัสทัวร์ : I5422212
เดินทาง : Aug-Sep 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์อินเดีย KASHMIR หากเปลี่ยนฉันเป็นเขา (6E) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 26,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : แคชเมียร์  ล่องเรือชมตลาดเช้า  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  โซนามาร์ค  ทาจิวาส กราเซียร์  ศรีนาคา  ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบนเรือ1 คืน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินเดลี  สนามบินศรีนาคา  แคชเมียร์  ล่องเรือชมตลาดเช้า  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  โซนามาร์ค  ทาจิวาส กราเซียร์  ศรีนาคา  ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท  สนามบินศรีนาคา  สนามบินเดลี  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม11-15 (วันแม่)27,99926,999
17-21 / 24-2826,999
สิงหาคม
11-15 (วันแม่)27,99926,999
17-21 / 24-2826,999
กันยายน7-11 / 14-1826,999
กันยายน
7-11 / 14-1826,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ DELUXE HOUSEBOAT โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า
2 ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า
3 โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า
4 ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี
5 สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์
 • โรงแรม
 • DELUXE HOUSEBOAT โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
 • โรงแรม
 • HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา
 • โรงแรม
 • HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม