fbpx

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหม (6E) 5วัน 3คืน SXR02 – I5422251

รหัสทัวร์ : I5422251
เดินทาง : Oct 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหม (6E) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 27,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : แคชเมียร์  ล่องเรือชมตลาดเช้า  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ทุ่งหญ้า Saffron  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบ้านเรือ 1 คืน / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินเดลี  สนามบินศรีนาคา  แคชเมียร์  ล่องเรือชมตลาดเช้า  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ทุ่งหญ้า Saffron  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท  สนามบินศรีนาคา  สนามบินเดลี  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-9 / 17-21 / 18-2227,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-1828,999
ตุลาคม
5-9 / 17-21 / 18-2227,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-1828,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ DELUXE HOUSEBOAT โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า 1 คืน
2 ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน
3 ทุ่งหญ้า Saffron – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน
4 ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี
5 สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์
 • โรงแรม
 • DELUXE HOUSEBOAT โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
 • โรงแรม
 • HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทุ่งหญ้า Saffron – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
 • โรงแรม
 • HERITAGE LUXURY HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า 2 คืน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม