fbpx

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ฉ่ำสมิหรา สงขลาทิวลิป (6E) 6วัน 4คืน SXR03 – I5423374

รหัสทัวร์ : I5423374
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ฉ่ำสมิหรา สงขลาทิวลิป (6E) 6วัน 4คืน




ราคาเริ่มต้น

฿ 27,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้





ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : แคชเมียร์  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  โซนามาร์ค  ทาจิวาส กราเซียร์   ศรีนาคา  ทุ่งดอกมัสตาร์ด  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  มัสยิดขาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**   

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินเดลี  สนามบินศรีนาคา  แคชเมียร์  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  โซนามาร์ค  ทาจิวาส กราเซียร์   ศรีนาคา  ทุ่งดอกมัสตาร์ด  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  มัสยิดขาว  สนามบินศรีนาคา  สนามบินเดลี  นอนโรงแรมเดลี  สนามบินเดลี  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**   


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน5-10 (วันจักรี) / 20-25 / 21-2627,999
10-15 / 13-18 (วันสงกรานต์)30,999
26-1 พ.ค. / 27-2 พ.ค. (วันแรงงาน)28,999
เมษายน
5-10 (วันจักรี) / 20-25 / 21-2627,999
10-15 / 13-18 (วันสงกรานต์)30,999
26-1 พ.ค. / 27-2 พ.ค. (วันแรงงาน)28,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี
2 สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค MILAN HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า
3 โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา MILAN HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า
4 ทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย SUPER DELUXE HOUSEBOAT โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า
5 ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – มัสยิดขาว – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี VERTU HOTEL , DELHI AIRPORT หรือเทียบเท่า
6 สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
 • โรงแรม
 • MILAN HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา
 • โรงแรม
 • MILAN HOTEL , SRINAGAR หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
 • โรงแรม
 • SUPER DELUXE HOUSEBOAT โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – มัสยิดขาว – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี
 • โรงแรม
 • VERTU HOTEL , DELHI AIRPORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม