fbpx

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี เลสโก ฮัดช่า (TG) 6วัน 4คืน (ZDEL06) – รหัสทัวร์ ID282003

รหัสทัวร์ : ID282003
เดินทาง : Mar - May
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี การบินไทย 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 28,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า  เทือกเขากุลมาร์ค  สวนโมกุล  สวนจัสม่า ชาฮี  สวนชาลิมาร์  ศูนย์ทอผ้า พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท เมืองเดลี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  ประตูเมืองอินเดีย **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
ช้อป : ตลาดพื้นเมืองจันปาท
กิน : อาหารไทย
พิเศษ : ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล / พักบ้านเรือ 3 คืน / บินภายใน 2 ครั้ง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ID282003 ทัวร์อินเดีย สนามบินอินทิรา คานธี  สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์  กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า  เทือกเขากุลมาร์ค  สวนโมกุล  สวนจัสม่า ชาฮี  สวนชาลิมาร์  ศูนย์ทอผ้า พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี  เมืองเดลี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  ประตูเมืองอินเดีย  ตลาดพื้นเมืองจันปาท  ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี พิเศษ..เมนูอาหารไทย / ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล / พักบ้านเรือ 3 คืน / บินภายใน 2 ครั้ง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท** 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม12-17 / 13-18 / 19-24 / 20-25 / 26-31 / 27-01 เม.ย.29,999
มีนาคม
12-17 / 13-18 / 19-24 / 20-25 / 26-31 / 27-01 เม.ย.29,999
พฤษภาคม01-0631,999
07-12 / 14-1929,999
21-26 / 28-02 มิ.ย.28,999
พฤษภาคม
01-0631,999
07-12 / 14-1929,999
21-26 / 28-02 มิ.ย.28,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
2 กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนจัสม่า ชาฮี - สวนชาลิมาร์ - ศูนย์ทอผ้า Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
3 พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
4 สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา Howard the fern Hotel, Retreat Hotel หรือเทียบเท่า
5 ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
6 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค
 • โรงแรม
 • Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนจัสม่า ชาฮี - สวนชาลิมาร์ - ศูนย์ทอผ้า
 • โรงแรม
 • Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
 • โรงแรม
 • Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา
 • โรงแรม
 • Howard the fern Hotel, Retreat Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม