fbpx

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี เลสโก ทิวลิปพราวเสน่ห์ (TG) 6วัน 4คืน (ZDEL08) – ID282002

รหัสทัวร์ : ID282002
เดินทาง : Apr - Apr
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี ช่วงวันหยุดจักรีและสงกรานต์
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : รัฐแคชเมียร์ กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า  เทือกเขากุลมาร์ค  สวนโมกุล (เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี)  ทะเลสาบดาล พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท เมืองเดลี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  ประตูเมืองอินเดีย **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
ช้อป : ตลาดพื้นเมืองจันปาท 
พิเศษ : สวนโมกุล (เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี) / พักบ้านเรือ 3 คืน / ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล / บินภายใน 2 ครั้ง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ID282002 ทัวร์อินเดีย สนามบินอินทิรา คานธี  สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า  เทือกเขากุลมาร์ค  สวนโมกุล (เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี)  ทะเลสาบดาล พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์  สนามบิน อินทิรา คานธี  เมืองเดลี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  ประตูเมืองอินเดีย  ตลาดพื้นเมืองจันปาท  สนามบินอินทิรา คานธี พักบ้านเรือ 3 คืน / ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล / บินภายใน 2 ครั้ง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน02-0730,999
09-14 / 13-1832,999
11-16 / 12-1735,999
24-2929,999
เมษายน
02-0730,999
09-14 / 13-1832,999
11-16 / 12-1735,999
24-2929,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
2 กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล (เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี) - ทะเลสาบดาล Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
3 พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
4 สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - สนามบิน อินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา Howard the fern Hotel, Retreat Hotel หรือเทียบเท่า
5 ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
6 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค
 • โรงแรม
 • Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล (เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี) - ทะเลสาบดาล
 • โรงแรม
 • Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
 • โรงแรม
 • Royal Group of Houseboats (Deluxe Houseboat) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - สนามบิน อินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา
 • โรงแรม
 • Howard the fern Hotel, Retreat Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - สนามบินอินทิรา คานธี
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม