fbpx

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (SG) 6วัน 3คืน ZGSXR-2201SG – I2822448

รหัสทัวร์ : I2822448
เดินทาง : Dec 2022 - Feb 2023
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (SG) 6วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : แคชเมียร์  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  เทือกเขาโซนามาร์ค  ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ หรือ “Thajiwas”  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ชมธารน้ำแข็ง Glacier / พักบ้านเรือทั้ง 3 คืน / ไฟล์ทสวย บินเช้ากลับค่ำ / นั่งกระเช้ากุลมาร์คกอนโดล่า ล่องเรือชิคาราชมวิวทะเลสาบดาล

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเดลี  สนามบินศรีนาคา  แคชเมียร์  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  เทือกเขาโซนามาร์ค  ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ หรือ “Thajiwas”  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท  สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี  สนามบินเดลี  สนามบินสุวรรณภูมิ  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์เต็มทุกกรุ๊ป25,990
กุมภาพันธ์
เต็มทุกกรุ๊ป25,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เทือกเขาโซนามาร์ค – ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ หรือ “Thajiwas” Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี
6 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์
 • โรงแรม
 • Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
 • โรงแรม
 • Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทือกเขาโซนามาร์ค – ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ หรือ “Thajiwas”
 • โรงแรม
 • Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม