fbpx

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม พักบ้านเรือ 3 คืน (SG) 6วัน 3คืน ZGSXR-2301SG – I2823011

รหัสทัวร์ : I2823011
เดินทาง : Mar-Apr 2023
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม พักบ้านเรือ 3 คืน (SG) 6วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : แคชเมียร์  แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ล่องเรือชิคาราชมวิว ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล (ฤดูดอกทิวลิป)  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย / บินเช้ากลับค่ำ / นั่งกระเช้ากุลมาร์คชมวิว / พักบ้านเรือ 3 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเดลี  สนามบินศรีนาคา  แคชเมียร์  แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ล่องเรือชิคาราชมวิว ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล (ฤดูดอกทิวลิป)  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท  สนามบินศรีนาคา  สนามบินเดลี  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน27-2 พ.ค. (วันแรงงาน)28,990
เมษายน
27-2 พ.ค. (วันแรงงาน)28,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ล่องเรือชิคาราชมวิว ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล (ฤดูดอกทิวลิป) – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี
6 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์
 • โรงแรม
 • Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
 • โรงแรม
 • Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
 • โรงแรม
 • Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือชมตลาดเช้า – ล่องเรือชิคาราชมวิว ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล (ฤดูดอกทิวลิป) – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม