fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA AUTUMN IN MY HEART (XJ) 5วัน 3คืน (KIX02) – J5419231

รหัสทัวร์ : J5419231
เดินทาง : Oct - Nov
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์โอซาก้า นารา หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,989

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สะพานโทเคตสึ  สวนป่าไผ่อราชิยาม่า  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าคิทาโน วัดเรียวไกซัง หมู่บ้านชิราคาวะโกะ นาราปาร์ค วัดโทไดจิ  ตลาดคุโรมง
ช้อป : อิออนมอลล์ Duty Free  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
กิน : พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ / เมนูขึ้นชื่อของทาคายาม่า หมูย่างใบโฮบะ

J5419231 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ เกียวโต  สะพานโทเคตสึ  สวนป่าไผ่อราชิยาม่า  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าคิทาโน  อิออน มอลล์ วัดเรียวไกซัง  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  กิฟุ  นารา นารา ปาร์ค  วัดโทไดจิ  ตลาดคุโรมง  Duty Free  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ / เมนูขึ้นชื่อของทาคายาม่า หมูย่างใบโฮบะ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-04 พ.ย.25,989
ตุลาคม
31-04 พ.ย.25,989
พฤศจิกายน07-11 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 22-26 / 27-01 ธ.ค.25,999
พฤศจิกายน
07-11 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 22-26 / 27-01 ธ.ค.25,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ                             (-/-/-)
2 เกียวโต – สะพานโทเคตสึ –  สวนป่าไผ่อราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าคิทาโน –               อิออน มอลล์           (B/L/-)                                                                                                                                            ็Hotel
3 วัดเรียวไกซัง – ทาคายาม่า –  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - กิฟุ                   (B/L/-)                                                                                         ็Hotel
4 นารา – นารา ปาร์ค – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง – Duty Free – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  – สนามบินคันไซ                                         (B/-/-)                                                                                                                                       ็Hotel
5  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                   (-/-/-)                                                                                                                 
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ                             (-/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต – สะพานโทเคตสึ –  สวนป่าไผ่อราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าคิทาโน –               อิออน มอลล์           (B/L/-)                                                                                                                                           
 • โรงแรม
 • ็Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดเรียวไกซัง – ทาคายาม่า –  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - กิฟุ                   (B/L/-)                                                                                        
 • โรงแรม
 • ็Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นารา – นารา ปาร์ค – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง – Duty Free – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  – สนามบินคันไซ                                         (B/-/-)                                                                                                                                      
 • โรงแรม
 • ็Hotel
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 •  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                   (-/-/-)                                                                                                                 
 • โรงแรม