fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA LUXURY KOCHIAR (TG) 5วัน 3คืน (KIX09) – J5419222

รหัสทัวร์ : J5419222
เดินทาง : Nov - Dec
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นารา  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (การบินไทย) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เกียวโตสเตชั่น หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นารา วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า นั่งรถราง Hankai Tramway  ศาลเจ้าสุมิโยชิ
ช้อป : อิออนมอลล์ DUTY FREE  ชินไชบาชิ  ริงคุเอาท์เล็ท
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ
พิเศษ : ชมสวนดอกโคเซีย /สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / น้ำหนักกระเป๋า 30 กก

J5419222 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เกียวโตสเตชั่น  เมืองชิงะ ชมสวนดอกโคเซีย  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ   อิออนมอลล์  กิฟุ  นารา  นารา ปาร์ค  วัดโทไดจิ  DUTY FREE  ชินไชบาชิ  โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า  นั่งรถราง Hankai Tramway  ศาลเจ้าสุมิโยชิ  ริงคุเอาท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / น้ำหนักกระเป๋า 30 กก / ที่พักระดับ 3-4 ดาว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน01-0536,900
27-01 ธ.ค.38,900
พฤศจิกายน
01-0536,900
27-01 ธ.ค.38,900
ธันวาคม04-08 / 06-1039,900
ธันวาคม
04-08 / 06-1039,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)    (-/-/-)
2 สนามบินคันไซ – เกียวโต  – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  – เกียวโตสเตชั่น     (-/L/-) Hotel
3 ชมสวนดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  – อิออนมอลล์ – กิฟุ      (B/L/-) Hotel
4 นารา – นารา ปาร์ค –วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ชินไชบาชิ –  โอซาก้า    (B/L/-) Hotel
5 ปราสาทโอซาก้า – นั่งรถราง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ริงคุเอาท์เล็ท -  สนามบินสุวรรณภูมิ     (B/-/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)    (-/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เกียวโต  – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  – เกียวโตสเตชั่น     (-/L/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมสวนดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  – อิออนมอลล์ – กิฟุ      (B/L/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นารา – นารา ปาร์ค –วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ชินไชบาชิ –  โอซาก้า    (B/L/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – นั่งรถราง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ริงคุเอาท์เล็ท -  สนามบินสุวรรณภูมิ     (B/-/-)
 • โรงแรม