fbpx

ทัวร์เกาหลี KNOCK KNOCK SEOUL (TW) 4วัน 2คืน JK17 – K0822308

รหัสทัวร์ : K0822308
เดินทาง : Sep 2022
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์เกาหลี KNOCK KNOCK SEOUL (TW) 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 14,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงโซล  สุขสนุกสุดคุ้ม ! สวนสนุกล๊อตเต้เวิลดิ์ รวมบัตร Free Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ และ เทศกาลต่างๆ ของทางสวนสนุก + พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum  (ไม่รวมค่าบัตรลิฟท์ Lotte World  Seoul Sky Tower ท่านสามารถฝากไกด์ช่วยซื้อบัตรได้)  ศูนย์เวชสำอาง เครื่องสำอางเกาหลี    ศูนย์น้ำมันสนแดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล + แต่งชุดฮันบกแช๊ะถ่ายภาพ  ศูนย์ฮอตเก็ตนามู  ย่านมหาลัยฮงแด และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด! (ค่าขนม+เบเกอร์รี่+เครื่องดื่ม คาเฟ่ 943 ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์)  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดอง  ศูนย์โสมเกาหลี  พระราชวังมรดกโลกชังดก   ผ่านชมบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี  หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก  วัดโซแกซา  ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable 
กิน : หมูย่างเกาหลี กินไม่อั้น

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนานาชาติอินชอน  กรุงโซล  สุขสนุกสุดคุ้ม ! สวนสนุกล๊อตเต้เวิลดิ์ รวมบัตร Free Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ และ เทศกาลต่างๆ ของทางสวนสนุก + พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum  (ไม่รวมค่าบัตรลิฟท์ Lotte World  Seoul Sky Tower ท่านสามารถฝากไกด์ช่วยซื้อบัตรได้)  ศูนย์เวชสำอาง เครื่องสำอางเกาหลี    ศูนย์น้ำมันสนแดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล + แต่งชุดฮันบกแช๊ะถ่ายภาพ  ศูนย์ฮอตเก็ตนามู  ย่านมหาลัยฮงแด และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด! (ค่าขนม+เบเกอร์รี่+เครื่องดื่ม คาเฟ่ 943 ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์)  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดอง  ศูนย์โสมเกาหลี  พระราชวังมรดกโลกชังดก   ผ่านชมบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี  หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก  วัดโซแกซา  ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable  สนามบินนานาชาติอินชอน  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน8-11 (ยกเลิกการขาย)14,900
กันยายน
8-11 (ยกเลิกการขาย)14,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงโซล – สุขสนุกสุดคุ้ม ! สวนสนุกล๊อตเต้เวิลดิ์ รวมบัตร Free Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ และ เทศกาลต่างๆ ของทางสวนสนุก + พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum (ไม่รวมค่าบัตรลิฟท์ Lotte World Seoul Sky Tower ท่านสามารถฝากไกด์ช่วยซื้อบัตรได้) SkyPark Myeongdong (3+ดาวทั่วไปเกาหลี) หรือเทียบเท่า
3 กรุงโซล – ศูนย์เวชสำอาง เครื่องสำอางเกาหลี – ศูนย์น้ำมันสนแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล + แต่งชุดฮันบกแช๊ะถ่ายภาพ - ศูนย์ฮอตเก็ตนามู - ย่านมหาลัยฮงแด และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด! (ค่าขนม+เบเกอร์รี่+เครื่องดื่ม คาเฟ่ 943 ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์) - ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง SkyPark Myeongdong (3+ดาวทั่วไปเกาหลี) หรือเทียบเท่า
4 กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก - วัดโซแกซา - ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงโซล – สุขสนุกสุดคุ้ม ! สวนสนุกล๊อตเต้เวิลดิ์ รวมบัตร Free Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ และ เทศกาลต่างๆ ของทางสวนสนุก + พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum (ไม่รวมค่าบัตรลิฟท์ Lotte World Seoul Sky Tower ท่านสามารถฝากไกด์ช่วยซื้อบัตรได้)
 • โรงแรม
 • SkyPark Myeongdong (3+ดาวทั่วไปเกาหลี) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโซล – ศูนย์เวชสำอาง เครื่องสำอางเกาหลี – ศูนย์น้ำมันสนแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล + แต่งชุดฮันบกแช๊ะถ่ายภาพ - ศูนย์ฮอตเก็ตนามู - ย่านมหาลัยฮงแด และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด! (ค่าขนม+เบเกอร์รี่+เครื่องดื่ม คาเฟ่ 943 ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์) - ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง
 • โรงแรม
 • SkyPark Myeongdong (3+ดาวทั่วไปเกาหลี) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก - วัดโซแกซา - ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม