fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN IN LOVE (XJ) 5วัน 3คืน ICN09 – K5422269

รหัสทัวร์ : K5422269
เดินทาง : Oct-Nov 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN IN LOVE (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว :  อินชอน  เกาะนามิ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  โซล  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังเกาหลี  ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู  พระราชวังเคียงบกกุง  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  หมู่บ้านอึนพยอง  ย่านฮงแด พิเศษ!!!... สำหรับสาวก HARRY POTTER  พาจูพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท  เรลไบค์  ร้านละลายเงินวอน 
กิน : บุฟเฟต์ BBQ (ปิ้งย่างเกาหลี)
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  อินชอน  เกาะนามิ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  โซล  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังเกาหลี  ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู  พระราชวังเคียงบกกุง  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก แชะภาพ  หมู่บ้านอึนพยอง  ย่านฮงแด พิเศษ!!!… สำหรับสาวก HARRY POTTER  พาจูพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท  เรลไบค์  ร้านละลายเงินวอน  อินชอน  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม15-19 / 18-22 / 25-29 / 29-2 พ.ย.22,999
22-26 (วันปิยมหาราช)24,999
ตุลาคม
15-19 / 18-22 / 25-29 / 29-2 พ.ย.22,999
22-26 (วันปิยมหาราช)24,999
พฤศจิกายน5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-3021,999
พฤศจิกายน
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-3021,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 อินชอน – เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล HOTEL SKYPARK MYEONGDONG 3 HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า
3 ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู – พระราชวังเคียงบกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง HOTEL SKYPARK MYEONGDONG 3 HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก แชะภาพ - หมู่บ้านอึนพยอง – ย่านฮงแด พิเศษ!!!...... สำหรับสาวก HARRY POTTER – พาจูพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เรลไบค์ YONGJEONG INTERNATIONNAL HOTEL, INCHEON หรือเทียบเท่า
5 ร้านละลายเงินวอน - อินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อินชอน – เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล
 • โรงแรม
 • HOTEL SKYPARK MYEONGDONG 3 HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู – พระราชวังเคียงบกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • HOTEL SKYPARK MYEONGDONG 3 HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก แชะภาพ - หมู่บ้านอึนพยอง – ย่านฮงแด พิเศษ!!!...... สำหรับสาวก HARRY POTTER – พาจูพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เรลไบค์
 • โรงแรม
 • YONGJEONG INTERNATIONNAL HOTEL, INCHEON หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านละลายเงินวอน - อินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม