fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA COLORFUL YANGJU (XJ) 5วัน 3คืน ICNXJ0823 – K5223923

รหัสทัวร์ : K5223923
เดินทาง : Oct-Nov 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA COLORFUL YANGJU (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 20,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : YANGJU NARI PARK  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  พระราชวังถ็อกซูกุง  ถนนเลียบกำแพงหินพระราชวังถ็อกซูกุง  ศูนย์เวชสำอาง  ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ  HANEUL PARK  ถนนฮงแด  ศูนย์โสม  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  ถนนซัมชองดองกิล  หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง  ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พิเศษ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  YANGJU NARI PARK  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  พระราชวังถ็อกซูกุง  ถนนเลียบกำแพงหินพระราชวังถ็อกซูกุง  ศูนย์เวชสำอาง  ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ  HANEUL PARK  ถนนฮงแด  ศูนย์โสม  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  ถนนซัมชองดองกิล  หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,888
ตุลาคม
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,888
พฤศจิกายน15-1921,888
พฤศจิกายน
15-1921,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – YANGJU NARI PARK - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ KOREA TOURIST HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหินพระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – HANEUL PARK - ถนนฮงแด L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนซัมชองดองกิล - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – YANGJU NARI PARK - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • โรงแรม
 • KOREA TOURIST HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหินพระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – HANEUL PARK - ถนนฮงแด
 • โรงแรม
 • L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนซัมชองดองกิล - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม