fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA โซล ยงอิน เอเวอร์แลนด์ EP.3 (TW) 4วัน 2คืน ZGICN-2210TW – K2822187

รหัสทัวร์ : K2822187
เดินทาง : Jun-Jul 2022
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์เกาหลี KOREA โซล ยงอิน เอเวอร์แลนด์ EP.3 (TW) 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อินชอน  นัมซาน ทาวเวอร์  คลองชองกเยชอน  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  กรุงโซล  ร้านโสม  ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์ฮอตเกนามู  COSMETIC SHOP  ดิวตี้ฟรี  ฮงแด  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  พลอยอเมทิส  พระราชวังเคียงบก  ย่านเมียงดง  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอินชอน  นัมซาน ทาวเวอร์  คลองชองกเยชอน  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  กรุงโซล  ร้านโสม  ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์ฮอตเกนามู  COSMETIC SHOP  ดิวตี้ฟรี  ฮงแด  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  พลอยอเมทิส  พระราชวังเคียงบก  ย่านเมียงดง  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต  สนามบินอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม7-1021,990
กรกฎาคม
7-1021,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน – นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน GRAND PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์ฮอตเกนามู – COSMETIC SHOP – ดิวตี้ฟรี – ฮงแด SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – พระราชวังเคียงบก – ย่านเมียงดง -– ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน – นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน
 • โรงแรม
 • GRAND PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์ฮอตเกนามู – COSMETIC SHOP – ดิวตี้ฟรี – ฮงแด
 • โรงแรม
 • SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – พระราชวังเคียงบก – ย่านเมียงดง -– ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม