fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA ไออุ่นรัก ในลมหนาว (XJ) 6วัน 3คืน (ICN44) – K541994

รหัสทัวร์ : K541994
เดินทาง : Dec - Dec
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA ดูการจัดแสดงไฟ FIRST GARDEN PAJU + เล่นสกี + พัก ski resort 1 คืน ช้อปปิ้งทงแดมุนและเมียงดง 2 ตลาดดัง
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองอินชอน ถนนแคฮังนูรี  หมู่บ้านเทพนิยาย  เมืองพาจู  ดูการจัดแสดงไฟ FIRST GARDEN PAJU สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่  ไร่สตรอเบอรี่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เมืองโซล  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” แชะถ่ายภาพ พระราชวังชางด็อกกุง  หมู่บ้านบุกชนฮันอก ย่านฮงแด  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์  มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
ช้อป : PAJU PREMIUM OUTLETS ตลาดทงแดมุน ตลาดทงอิน ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง ย่านฮงแด ย่านช้อปปิ้งอีแด ร้านละลายเงินวอน
กิน : บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลีสูตรต้นตำรับ
พิเศษ : ดูการจัดแสดงไฟ FIRST GARDEN PAJU + เล่นสกี + พัก ski resort 1 คืน ช้อปปิ้งทงแดมุนและเมียงดง 2 ตลาดดัง

K541994 ทัวร์เกาหลี เมืองอินชอน ถนนแคฮังนูรี  หมู่บ้านเทพนิยาย  เมืองพาจู  PAJU PREMIUM OUTLETS  ดูการจัดแสดงไฟ FIRST GARDEN PAJU สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่  ไร่สตรอเบอรี่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เมืองโซล  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” แชะถ่ายภาพ ย่านช้อปปิ้งทงแดมุน ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  ตลาดทงอิน  พระราชวังชางด็อกกุง  หมู่บ้านบุกชนฮันอก  ดิวตี้ฟรี  ย่านช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส  ย่านฮงแด  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์  มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา  ย่านช้อปปิ้งอีแด  ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลีสูตรต้นตำรับ + พักสกีรีสอร์ท 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม01-06 / 02-07 / 07-12 / 08-13 / 09-14 / 11-16 / 13-18 / 14-19 / 16-21 / 17-22 / 18-2318,999
05-1021,999
15-2017,999
21-2623,999
24-2924,999
25-30 / 26-31 / 30-04 ม.ค.26,999
27-01 ม.ค. / 28-02 ม.ค.28,999
29-03 ม.ค.27,999
ธันวาคม
01-06 / 02-07 / 07-12 / 08-13 / 09-14 / 11-16 / 13-18 / 14-19 / 16-21 / 17-22 / 18-2318,999
05-1021,999
15-2017,999
21-2623,999
24-2924,999
25-30 / 26-31 / 30-04 ม.ค.26,999
27-01 ม.ค. / 28-02 ม.ค.28,999
29-03 ม.ค.27,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – ถนนแคฮังนูรี - หมู่บ้านเทพนิยาย – เมืองพาจู – PAJU PREMIUM OUTLETS  - ดูการจัดแสดงไฟ  FIRST GARDEN PAJU                                                                 YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า /// พักสกีรีสอร์ท ///
3 สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี "ฮันบก" แชะถ่ายภาพ – ย่านช้อปปิ้งทงแดมุน GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  – ตลาดทงอิน  – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง             GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด -  ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน                                                                                                                                                
6 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)         
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – ถนนแคฮังนูรี - หมู่บ้านเทพนิยาย – เมืองพาจู – PAJU PREMIUM OUTLETS  - ดูการจัดแสดงไฟ  FIRST GARDEN PAJU                                                                
 • โรงแรม
 • YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า /// พักสกีรีสอร์ท ///
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี "ฮันบก" แชะถ่ายภาพ – ย่านช้อปปิ้งทงแดมุน
 • โรงแรม
 • GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  – ตลาดทงอิน  – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง            
 • โรงแรม
 • GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด -  ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน                                                                                                                                                
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)         
 • โรงแรม