fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING รักมากมาย ตกปลาน้ำแข็ง (TG) 6วัน 3คืน (ICN04) – K542007

รหัสทัวร์ : K542007
เดินทาง :
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง ช้อปปิ้งย่านเมียงดงจุใจ 4 ชั่วโมง ชมสวนแห่งแสงดาวอูซู การบินไทย
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999 ฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สัมผัสประสบการณ์ ... เทศกาลตกปลาตกปลาน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว  สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่  ไร่สตอเบอร์รี่   สวนแห่งแสงดาวอูซู  เมืองซูวอน  ป้อมฮวาซอง  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย พระราชวังชางด็อกกุง  หมู่บ้านอิกซอนดง  หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ ย่านฮงแด พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ช้อป : ย่านทงแดมุน  DONDAEMUN DESIGN PLAZA ดิวตี้ฟรี  อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดงจุใจ 4 ชั่วโมง ย่านฮงแด ร้านละลายเงินวอน 
กิน : บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี
พิเศษ : ตกปลาน้ำแข็ง ช้อปปิ้งย่านเมียงดงจุใจ 4 ชั่วโมง ชมสวนแห่งแสงดาวอูซู สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

K542007 ทัวร์เกาหลี เมืองอินชอน  สัมผัสประสบการณ์ … เทศกาลตกปลาตกปลาน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว (ฟรี! อุปกรณ์ตกปลา)  สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่  ไร่สตอเบอร์รี่   สวนแห่งแสงดาวอูซู  เมืองซูวอน  ป้อมฮวาซอง  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ย่านทงแดมุน  DONDAEMUN DESIGN PLAZA ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  พระราชวังชางด็อกกุง  หมู่บ้านอิกซอนดง  หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์   ดิวตี้ฟรี  อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดงจุใจ 4 ชั่วโมง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส  ศูนย์โสมรัฐบาล  ย่านฮงแด   พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  ร้านละลายเงินวอน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนู บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี / อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดงจุใจ 4 ชั่วโมง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%  


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)           
2 เมืองอินชอน – สัมผัสประสบการณ์ ... เทศกาลตกปลาตกปลาน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว – สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่ – ไร่สตอเบอร์รี่ –  สวนแห่งแสงดาวอูซู – เมืองซูวอน  KOREA TOURIST HOTEL, SUWON หรือเทียบเท่า
3 ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านทงแดมุน - DONDAEMUN DESIGN PLAZA                    VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านอิกซอนดง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์  - ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดงจุใจ 4 ชั่วโมง         VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์โสมรัฐบาล – ย่านฮงแด -  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลานเงินวอน – เมืองอินชอน   
6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)           
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)           
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอินชอน – สัมผัสประสบการณ์ ... เทศกาลตกปลาตกปลาน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว – สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่ – ไร่สตอเบอร์รี่ –  สวนแห่งแสงดาวอูซู – เมืองซูวอน 
 • โรงแรม
 • KOREA TOURIST HOTEL, SUWON หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านทงแดมุน - DONDAEMUN DESIGN PLAZA                   
 • โรงแรม
 • VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านอิกซอนดง - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์  - ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดงจุใจ 4 ชั่วโมง        
 • โรงแรม
 • VIP HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์โสมรัฐบาล – ย่านฮงแด -  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลานเงินวอน – เมืองอินชอน   
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)           
 • โรงแรม