fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING รักหมดใจ นายตกปลา (XJ) 5วัน 3คืน (ICN01) – K542005

รหัสทัวร์ : K542005
เดินทาง : Jan - Feb
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี เล่นสกี ตกปลาน้ำแข็ง
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999 ฿ 14,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ไร่สตรอเบอร์รี่  สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่  เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง  เมืองโซล  ย่านฮงแด  TRICKEYE MUSEUM  ICE MUSEUM พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก พระราชวังชางด็อกกุง  หมู่บ้านอิกซอนดง  เอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด
ช้อป : ย่านฮงแด ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี ดิวตี้ฟรี ย่านเมียงดง ร้านละลายเงินวอน
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง BBQ
พิเศษ : ตกปลาน้ำแข็ง + เล่นสกี

K542005 ทัวร์เกาหลี ไร่สตรอเบอร์รี่  สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่  เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง  เมืองโซล  ย่านฮงแด  TRICKEYE MUSEUM  ICE MUSEUM  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก พระราชวังชางด็อกกุง  หมู่บ้านอิกซอนดง  เอ็น โซลล์ ทาวเวอร์  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งย่านเมียงดง  โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส  ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด  ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง BBQ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม08-12 / 09-13 / 10-1416,999
11-15 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 22-26 / 23-2717,999
24-2818,999
25-2918,99915,999
26-3016,99914,999
28-01 ก.พ.15,999
มกราคม
08-12 / 09-13 / 10-1416,999
11-15 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 22-26 / 23-2717,999
24-2818,999
25-2918,99915,999
26-3016,99914,999
28-01 ก.พ.15,999
กุมภาพันธ์06-10 / 07-11 / 08-1218,99915,999
12-16 /13-1716,99914,999
13-17 / 19-23 / 20-24 / 26-01 มี.ค. / 27-02 มี.ค.16,999
15-1917,99914,999
22-26 / 29-04 มี.ค.17,999
กุมภาพันธ์
06-10 / 07-11 / 08-1218,99915,999
12-16 /13-1716,99914,999
13-17 / 19-23 / 20-24 / 26-01 มี.ค. / 27-02 มี.ค.16,999
15-1917,99914,999
22-26 / 29-04 มี.ค.17,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)        INCHEON GRAND PALACE HOTEL, INCHEON หรือเทียบเท่า
2 ไร่สตอร์วเบอร์รี่ - สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เมืองโซล – ย่านฮงแด – TRICKEYE MUSEUM – ICE MUSEUM            HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
3 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +  ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก – พระราชวังชางด็อกกุง –  หมู่บ้านอิกซอนดง  - เอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง  HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
4 โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน                                        
5 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                 
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)       
 • โรงแรม
 • INCHEON GRAND PALACE HOTEL, INCHEON หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไร่สตอร์วเบอร์รี่ - สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เมืองโซล – ย่านฮงแด – TRICKEYE MUSEUM – ICE MUSEUM           
 • โรงแรม
 • HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +  ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก – พระราชวังชางด็อกกุง –  หมู่บ้านอิกซอนดง  - เอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง 
 • โรงแรม
 • HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน                                        
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                 
 • โรงแรม