fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA JINHAE GUNHANGJE FESTIVAL (BX) 5วัน 3คืน – K1023492

รหัสทัวร์ : K1023492
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA JINHAE GUNHANGJE FESTIVAL (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดพุลกุกซา  หอดูดาวชอมซองแด สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมเคียงจูเคียวชอนฮันอก  อุทยานแห่งชาติแทฮวากัง  สวนแดวังกัม  งานเทศกาลซากุระบานจินแฮ  คลองยอชวาชอน  สถานีรถไฟคยองฮวา  VENEZIA PORT  หมู่บ้านวัฒนธรรมฮินยออุล  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์เครื่องสำอาง  นั่งรถไฟสกายแคปซูล  หาดแฮอุนแด  นัมโพดง  ตลาดปลาจากัลชี  RED PINE  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  วัดแฮดง ยงกุงซา  LOTTE PREMIUM OUTLET
พิเศษ : งานเทศกาลซากุระบานจินแฮ / นั่งรถไฟสกายแคปซูล

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)  วัดพุลกุกซา  หอดูดาวชอมซองแด สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมเคียงจูเคียวชอนฮันอก  อุทยานแห่งชาติแทฮวากัง  สวนแดวังกัม  งานเทศกาลซากุระบานจินแฮ  คลองยอชวาชอน  สถานีรถไฟคยองฮวา  VENEZIA PORT  หมู่บ้านวัฒนธรรมฮินยออุล  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์เครื่องสำอาง  นั่งรถไฟสกายแคปซูล  หาดแฮอุนแด  นัมโพดง  ตลาดปลาจากัลชี  RED PINE  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  วัดแฮดง ยงกุงซา  LOTTE PREMIUM OUTLET  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน4-8 (วันจักรี)23,888
5-9 (วันจักรี)24,888
เมษายน
4-8 (วันจักรี)23,888
5-9 (วันจักรี)24,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)-วัดพุลกุกซา-หอดูดาวชอมซองแด-สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมเคียงจูเคียวชอนฮันอก-อุทยานแห่งชาติแทฮวากัง LOTTE CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
3 สวนแดวังกัม-งานเทศกาลซากุระบานจินแฮ-คลองยอชวาชอน-สถานีรถไฟคยองฮวา-VENEZIA PORT-หมู่บ้านวัฒนธรรมฮินยออุล PUS TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์เครื่องสำอาง-นั่งรถไฟสกายแคปซูล-หาดแฮอุนแด-นัมโพดง-ตลาดปลาจากัลชี PUS TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
5 RED PINE, ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - วัดแฮดง ยงกุงซา- LOTTE PREMIUM OUTLET-ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)-วัดพุลกุกซา-หอดูดาวชอมซองแด-สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมเคียงจูเคียวชอนฮันอก-อุทยานแห่งชาติแทฮวากัง
 • โรงแรม
 • LOTTE CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนแดวังกัม-งานเทศกาลซากุระบานจินแฮ-คลองยอชวาชอน-สถานีรถไฟคยองฮวา-VENEZIA PORT-หมู่บ้านวัฒนธรรมฮินยออุล
 • โรงแรม
 • PUS TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์เครื่องสำอาง-นั่งรถไฟสกายแคปซูล-หาดแฮอุนแด-นัมโพดง-ตลาดปลาจากัลชี
 • โรงแรม
 • PUS TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • RED PINE, ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - วัดแฮดง ยงกุงซา- LOTTE PREMIUM OUTLET-ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม