fbpx

ทัวร์เกาหลี ชุนชอน โซล เลสโก ฮิตขั้นเทพ (KE) 5วัน 3คืน (ZICN29) – K281956

รหัสทัวร์ : K281956
เดินทาง : Sep-Nov
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี มีฟรีเดย์ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน เกาะนามิ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ โซลทาวเวอร์ หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก OLYMPIC PARK พระราชวังเคียงบกกุง
ช้อป : ตลาดเมียงดง ถนนฮงแด
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : มีอิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม เลือกเที่ยวเองได้ตามชอบใจ

K281956 ทัวร์เกาหลี พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน เกาะนามิ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค โซลทาวเวอร์ หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก OLYMPIC PARK ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว) ปล่อยอิสระเดินทางเอง พระราชวังเคียงบกกุง สมุนไพรฮอตเกนามู น้ำมันสนเข็มแดง ถนนฮงแด ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต  บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน15-1921,999
พฤศจิกายน
15-1921,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
2 ประเทศเกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – เกาะนามิ – สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก OLYMPIC PARK – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้) THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 พระราชวังเคียงบกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู - น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนฮงแด ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ประเทศเกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – เกาะนามิ – สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์
 • โรงแรม
 • THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก OLYMPIC PARK – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้)
 • โรงแรม
 • THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเคียงบกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู - น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนฮงแด ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม