fbpx

ทัวร์เกาหลี อันซอง โซล เลสโก ดาวกระจายล้นทุ่ง (TG) 5วัน 3คืน (ZICN34) – K281978

รหัสทัวร์ : K281978
เดินทาง : Oct-Nov
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี Autumn
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนศิลปะอันยาง อันซองฟาร์มแลนด์ อูจู การ์เด้น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คลองชองกเยชอน เทศกาลโคมไฟนานาชาติ (SEOUL LANTERN FESTIVAL) (หากอยู่ในช่วง) พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบกเดินชมพระราชวัง หมู้บ้านโบราณอึนพยอง
ช้อป : ตลาดเมียงดง ถนนฮงแด
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลีเติมไม่อั้น
พิเศษ : สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% + น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.

K281978 ทัวร์เกาหลี เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)  สวนศิลปะอันยาง  อันซองฟาร์มแลนด์  อูจู การ์เด้น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  คอสเมติค เอาท์เลต  คลองชองกเยชอน เทศกาลโคมไฟนานาชาติ (SEOUL LANTERN FESTIVAL)  พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบกเดินชมพระราชวัง  ศูนย์สมุนไพรโสม  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง  น้ำมันสน  พลอยอเมทิส  ถนนฮงแด  หมู้บ้านโบราณอึนพยอง  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลีเติมไม่อั้น + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% + น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. ** เทศกาล Seoul Lantern Festival จัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 – 17 พฤศจิกายน เท่านั้น **


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม 25-29 / 31-4 พ.ย.22,999
ตุลาคม
25-29 / 31-4 พ.ย.22,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – สวนศิลปะอันยาง – อันซองฟาร์มแลนด์ – อูจู การ์เด้น NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – คอสเมติค – คลองชองกเยชอน – เทศกาลโคมไฟนานาชาคิ BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 พระราชวังเคียงบกกุง + ชุดฮันบก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด – หมู้บ้านโบราณอึนพยอง – ละลายเงินวอนซุปเปอร์ มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – สวนศิลปะอันยาง – อันซองฟาร์มแลนด์ – อูจู การ์เด้น
 • โรงแรม
 • NEW M HOTEL SUWON / JM HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – คอสเมติค – คลองชองกเยชอน – เทศกาลโคมไฟนานาชาคิ
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเคียงบกกุง + ชุดฮันบก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด – หมู้บ้านโบราณอึนพยอง – ละลายเงินวอนซุปเปอร์ มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
 • โรงแรม