fbpx

ทัวร์เกาหลี โซล ชุนชอน เลสโก โซล สวีท (KE) 5วัน 3คืน (ZICN10) – K282028

รหัสทัวร์ : K282028
เดินทาง : Oct - Oct
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะนามิ  Nami Skyline Zipwire (ไม่รวมค่าบัตร)  โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน โซลทาวเวอร์  เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) 
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : อิสระ 1 วัน

K282028 ทัวร์เกาหลี สนามบินอินชอน  เกาะนามิ  Nami Skyline Zipwire (ไม่รวมค่าบัตร)  โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง  คอสเมติค  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) โซลทาวเวอร์  ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ  พลอยอเมทิส  เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-1823,999
ตุลาคม
14-1823,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - Nami Skyline Zipwire (ไม่รวมค่าบัตร) - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - คอสเมติค - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - พลอยอเมทิส - เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - Nami Skyline Zipwire (ไม่รวมค่าบัตร) - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • โรงแรม
 • SUWON M HOTEL / SUWON NEW TOURIST HOTEL / JM HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - คอสเมติค - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน)
 • โรงแรม
 • BENIKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / CO OP HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - พลอยอเมทิส - เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • โรงแรม