fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA โซล ยงอิน เอเวอร์แลนด์ อูจูการ์เด้น (KE) 5วัน 3คืน ZGICN-2305KE – K28231075

รหัสทัวร์ : K28231075
เดินทาง : Oct-Dec 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA โซล ยงอิน เอเวอร์แลนด์ อูจูการ์เด้น (KE) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ถนนวัฒนธรรมโวลมี  หมู่บ้านเทพนิยาย  สวนศิลปะอันยาง  อันซองฟาร์มแลนด์  อูจูการ์เด้น  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  กรุงโซล  COSMETIC OUTLET  คลองชองกเยชอน  พระราชวังเคียงบก + ฟรี!! ใส่ชุดฮันบกเดินชมพระราชวัง  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ   พลอยอเมทิสต์  ย่านฮงแด  หมู่บ้านโบราณอึนพยอง  ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : Shabu เกาหลี / Buffet BBQ เกาหลี
พิเศษ : ฟรี!! ใส่ชุดฮันบกเดินชมพระราชวังเคียงบก

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอินชอน  ถนนวัฒนธรรมโวลมี  หมู่บ้านเทพนิยาย  สวนศิลปะอันยาง  อันซองฟาร์มแลนด์  อูจูการ์เด้น  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  กรุงโซล  COSMETIC OUTLET  คลองชองกเยชอน  พระราชวังเคียงบก + ฟรี!! ใส่ชุดฮันบกเดินชมพระราชวัง  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ   พลอยอเมทิสต์  ย่านฮงแด  หมู่บ้านโบราณอึนพยอง  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  สนามบินอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)31,990
27-3129,990
ตุลาคม
13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)31,990
27-3129,990
พฤศจิกายน10-14 / 24-2829,990
พฤศจิกายน
10-14 / 24-2829,990
ธันวาคม8-12 (วันรัฐธรรมนูญ)31,990
ธันวาคม
8-12 (วันรัฐธรรมนูญ)31,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน – ถนนวัฒนธรรมโวลมี – หมู่บ้านเทพนิยาย – สวนศิลปะอันยาง – อันซองฟาร์มแลนด์ – อูจูการ์เด้น SUWON KOREA HOTEL หรือ SAMWON PLAZA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – COSMETIC OUTLET – คลองชองกเยชอน GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL / BRIDGE HOTEL / PARK HABIO HOTEL / THE RECENZ HOTEL / RICH DIAMOND HOTEL / JK BLOSSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังเคียงบก + ฟรี!! ใส่ชุดฮันบกเดินชมพระราชวัง – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL / BRIDGE HOTEL / PARK HABIO HOTEL / THE RECENZ HOTEL / RICH DIAMOND HOTEL / JK BLOSSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พลอยอเมทิสต์ – ย่านฮงแด – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน – ถนนวัฒนธรรมโวลมี – หมู่บ้านเทพนิยาย – สวนศิลปะอันยาง – อันซองฟาร์มแลนด์ – อูจูการ์เด้น
 • โรงแรม
 • SUWON KOREA HOTEL หรือ SAMWON PLAZA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – COSMETIC OUTLET – คลองชองกเยชอน
 • โรงแรม
 • GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL / BRIDGE HOTEL / PARK HABIO HOTEL / THE RECENZ HOTEL / RICH DIAMOND HOTEL / JK BLOSSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเคียงบก + ฟรี!! ใส่ชุดฮันบกเดินชมพระราชวัง – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL / BRIDGE HOTEL / PARK HABIO HOTEL / THE RECENZ HOTEL / RICH DIAMOND HOTEL / JK BLOSSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พลอยอเมทิสต์ – ย่านฮงแด – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม