fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA MISS YOU แทกู ปูซาน (BX) 5วัน 3คืน – K1022529

รหัสทัวร์ : K1022529
เดินทาง : Dec 2022 - Mar 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA MISS YOU แทกู ปูซาน (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านอชกล  83Tower(ไม่รวมลิฟท์)  วัดดงฮวาซา  ช้อปปิ้งถนนดงซงโน  โพฮังสเปซวอร์ก สกายวอร์ค  วิวชายหาดวอลโพ  Cosmetic  ช้อปปิ้งถนนนัมโพดง  ศูนย์โสม  Herb Center  Red Pine  ดิวตี้ฟรี  สกายแคปซูล  ชองซาโพ สกายวอล์ค  วัดแฮดงยงกุงซา  ชมนูรีมารูอาเพ็กเฮ้าสึ  Haeundae  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  อิสระตามอัธยาศัย

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินคิมแฮ  หมู่บ้านอชกล  83Tower(ไม่รวมลิฟท์)  วัดดงฮวาซา  ช้อปปิ้งถนนดงซงโน  โพฮังสเปซวอร์ก สกายวอร์ค  วิวชายหาดวอลโพ  Cosmetic  ช้อปปิ้งถนนนัมโพดง  ศูนย์โสม  Herb Center  Red Pine  ดิวตี้ฟรี  สกายแคปซูล  ชองซาโพ สกายวอล์ค  วัดแฮดงยงกุงซา  ชมนูรีมารูอาเพ็กเฮ้าสึ  Haeundae  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  อิสระตามอัธยาศัย  กรุงเทพ ฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม4-8 / 11-15 / 18-2222,888
มกราคม
4-8 / 11-15 / 18-2222,888
กุมภาพันธ์8-12 / 15-1921,888
22-2619,888
1-522,888
กุมภาพันธ์
8-12 / 15-1921,888
22-2619,888
1-522,888
มีนาคม1-5 / 8-12 / 15-1920,888
มีนาคม
1-5 / 8-12 / 15-1920,888ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคิมแฮ – หมู่บ้านอชกล – 83Tower(ไม่รวมลิฟท์) – วัดดงฮวาซา - ช้อปปิ้งถนนดงซงโน ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โพฮังสเปซวอร์ก สกายวอร์ค – วิวชายหาดวอลโพ – Cosmetic – ช้อปปิ้งถนนนัมโพดง NO.25 HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสม – Herb Center – Red Pine – ดิวตี้ฟรี – สกายแคปซูล - ชองซาโพ สกายวอล์ค – วัดแฮดงยงกุงซา – ชมนูรีมารูอาเพ็กเฮ้าสึ – Haeundae NO.25 HOTEL หรือเทียบเท่า
5 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – อิสระตามอัธยาศัย - กรุงเทพ ฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคิมแฮ – หมู่บ้านอชกล – 83Tower(ไม่รวมลิฟท์) – วัดดงฮวาซา - ช้อปปิ้งถนนดงซงโน
 • โรงแรม
 • ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โพฮังสเปซวอร์ก สกายวอร์ค – วิวชายหาดวอลโพ – Cosmetic – ช้อปปิ้งถนนนัมโพดง
 • โรงแรม
 • NO.25 HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสม – Herb Center – Red Pine – ดิวตี้ฟรี – สกายแคปซูล - ชองซาโพ สกายวอล์ค – วัดแฮดงยงกุงซา – ชมนูรีมารูอาเพ็กเฮ้าสึ – Haeundae
 • โรงแรม
 • NO.25 HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – อิสระตามอัธยาศัย - กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม