fbpx

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA เกาะนามิ ใบไม้เปลี่ยนสี (XJ) 5วัน 3คืน BT-ICN09-XJ – K0923981

รหัสทัวร์ : K0923981
เดินทาง : Oct-Nov 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA เกาะนามิ ใบไม้เปลี่ยนสี (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 20,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองชุนชอน  เกาะนามิ  เมืองซูวอน  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  กรุงโซล  คอสเมติค  สมุนไพรโสม  โซลทาวเวอร์  ฮานึลพาร์ค  สมุนไพรฮอตเกนามู  น้ำมันสน  อเมทิส  พระราชวังถ็อกซูกุง  ถนนเลียบกำแพงหิน  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ (พิเศษ..ใส่ชุดฮันบก แชะภาพ)  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน
กิน : ชาบูเกาหลี / บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติคที่เกาะนามิ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอินชอน  เมืองชุนชอน  เกาะนามิ  เมืองซูวอน  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  กรุงโซล  คอสเมติค  สมุนไพรโสม  โซลทาวเวอร์  ฮานึลพาร์ค  สมุนไพรฮอตเกนามู  น้ำมันสน  อเมทิส  พระราชวังถ็อกซูกุง  ถนนเลียบกำแพงหิน  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ (พิเศษ..ใส่ชุดฮันบก แชะภาพ)  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน  สนามบินอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)25,99921,999
18-2222,999
ตุลาคม
11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)25,99921,999
18-2222,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน • เมืองชุนชอน • เกาะนามิ • เมืองซูวอน SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองยงอิน • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • กรุงโซล • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • โซลทาวเวอร์ L’ART, JK BLOSSOM, BRIDGE, BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ฮานึลพาร์ค • สมุนไพรฮอตเกนามู • น้ำมันสน • อเมทิส • พระราชวังถ็อกซูกุง • ถนนเลียบกำแพงหิน • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ (พิเศษ..ใส่ชุดฮันบก แชะภาพ) • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง L’ART, JK BLOSSOM, BRIDGE, BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน • เมืองชุนชอน • เกาะนามิ • เมืองซูวอน
 • โรงแรม
 • SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองยงอิน • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • กรุงโซล • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • โซลทาวเวอร์
 • โรงแรม
 • L’ART, JK BLOSSOM, BRIDGE, BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮานึลพาร์ค • สมุนไพรฮอตเกนามู • น้ำมันสน • อเมทิส • พระราชวังถ็อกซูกุง • ถนนเลียบกำแพงหิน • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ (พิเศษ..ใส่ชุดฮันบก แชะภาพ) • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • L’ART, JK BLOSSOM, BRIDGE, BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม