fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA NEW YEAR 2020 (OZ) 5วัน 3คืน (ICNNY01) – K5419102

รหัสทัวร์ : K5419102
เดินทาง : Dec 19
ระยะเวลา : 5D3N

KOREA NEW YEAR 2020 เล่นสกี ทานขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ทงแดมุน เมียงดง พัก ski resort 1 คืน บิน Asiana Airlines
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : PARADISE CITY ถนนแคฮังนูรี หมู่บ้านเทพนิยาย  เกาะนามิ  สนุกสนานกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ไร่สตอเบอร์รี่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เมืองโซล  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก แชะถ่ายภาพ วัดโชเกซา พระราชวังชางด็อกกุง  หมู่บ้านอิกซอนดง  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
ช้อป : ย่านดงแดมุน ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง ย่านฮงแด ร้านละลายเงินวอน
กิน : บุฟเฟต์นานาชาติ พิเศษ....ขาปูยักษ์ ไวน์ เบียร์
พิเศษ : พัก ski resort 1 คืน

K5419100 ทัวร์เกาหลี สนามบินอินชอน PARADISE CITY ถนนแคฮังนูรี หมู่บ้านเทพนิยาย  เกาะนามิ  สนุกสนานกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ไร่สตอเบอร์รี่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เมืองโซล  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก แชะถ่ายภาพ วัดโชเกซา  SHOPPING ย่านดงแดมุน  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรน์ดังเกาหลี  พระราชวังชางด็อกกุง  หมู่บ้านอิกซอนดง  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์  ดิวตี้ฟรี  ย่านช้อปปิ้งเมียงดง โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  ย่านฮงแด  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน  เมืองอินชอน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) บุฟเฟต์นานาชาติ พิเศษ….ขาปูยักษ์ ไวน์ เบียร์ + พัก ski resort 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค.35,999
ธันวาคม
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค.35,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินอินชอน – PARADISE CITY – ถนนแคฮังนูรี – หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ – สนุกสนานกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ YANGJI SKI RESORT, SUWON หรือเทียบเท่า
3 ไร่สตอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – วัดโชเกซา – SHOPPING ย่านดงแดมุน พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรน์ดังเกาหลี – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอนดง - ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน – PARADISE CITY – ถนนแคฮังนูรี – หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ – สนุกสนานกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
 • โรงแรม
 • YANGJI SKI RESORT, SUWON หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไร่สตอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – วัดโชเกซา – SHOPPING ย่านดงแดมุน พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”
 • โรงแรม
 • BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรน์ดังเกาหลี – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านอิกซอนดง - ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม