fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA BLINK BLINK (XJ) 5วัน 3คืน (ICN06) – K542018

รหัสทัวร์ : K542018
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ชมซากุระ
ราคาเริ่มต้น

฿ 14,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองอินชอน  ชมซากุระ ... KYUNG HEE UNIVERSITY สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์  ชมซากุระที่ทะเลสาบซอกซอน พระราชวังชางด็อกกุง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย   หมู่บ้านอิกซอกดง ย่านฮงแด  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ 
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ย่านช้อปปิ้งเมียงดง ร้านละลายเงินวอน
พิเศษ : ชมซากุระ ... KYUNG HEE UNIVERSITY / ชมซากุระที่ทะเลสาบซอกซอน 

K282018 ทัวร์เกาหลี เมืองอินชอน  ชมซากุระ … KYUNG HEE UNIVERSITY สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์  ชมซากุระที่ทะเลสาบซอกซอน ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล   ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี   ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง   พระราชวังชางด็อกกุง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย   หมู่บ้านอิกซอกดง   ดิวตี้ฟรี  ย่านช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส  ย่านฮงแด  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์  ซุปเปอร์มาเก็ต หรือร้านละลายเงินวอน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า
2 เมืองอินชอน – ชมซากุระ ... KYUNG HEE UNIVERSITY– สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – ชมซากุระที่ทะเลสาบซอกซอน GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
3 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  – พระราชวังชางด็อกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  - หมู่บ้านอิกซอกดง  – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง –หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือร้านละลายเงินวอน
5 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน
 • โรงแรม
 • INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอินชอน – ชมซากุระ ... KYUNG HEE UNIVERSITY– สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – ชมซากุระที่ทะเลสาบซอกซอน
 • โรงแรม
 • GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  – พระราชวังชางด็อกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  - หมู่บ้านอิกซอกดง  – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
 • โรงแรม
 • GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง –หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือร้านละลายเงินวอน
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 • โรงแรม