fbpx

ทัวร์เกาหลี อันยอง ซากุระ (BX) 5วัน 3คืน – K1023285

รหัสทัวร์ : K1023285
เดินทาง : Mar-Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี อันยอง ซากุระ (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อินชอน หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง  ไชน่าทาวน์  พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน  สวนอินชอนแกรนด์ปาร์ค  สวนซองโด  NC CUBE CANAL WALK  ป้อมฮวาซอง  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  โซล  ร้านเครื่องสำอางเกาหลี  ยอนนัมดง  ฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  RED PINE  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย(สวมชุดฮันบก)  พระราชวังเคีบงบก  ดิวตี้ฟรี  เมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  SEOUL TOWER  อุทยานฮันกังยออีโด  SUPER MARKET 
พิเศษ : ฤดูซากุระเกาหลี (ดอกพ๊อตกต)

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) อินชอน หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง  ไชน่าทาวน์  พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน  สวนอินชอนแกรนด์ปาร์ค  สวนซองโด  NC CUBE CANAL WALK  ป้อมฮวาซอง  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  โซล  ร้านเครื่องสำอางเกาหลี  ยอนนัมดง  ฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  RED PINE  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย(สวมชุดฮันบก)  พระราชวังเคีบงบก  ดิวตี้ฟรี  เมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  SEOUL TOWER  อุทยานฮันกังยออีโด  SUPER MARKET  สนามบินอินชอน  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม27-3122,888
มีนาคม
27-3122,888
เมษายน2-6 / 3-7 / 4-8 (วันจักรี)23,888
5-9 / 6-10 (วันจักรี)25,888
7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 (วันสงกรานต์)24,888
11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 (วันสงกรานต์)26,888
เมษายน
2-6 / 3-7 / 4-8 (วันจักรี)23,888
5-9 / 6-10 (วันจักรี)25,888
7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 (วันสงกรานต์)24,888
11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 (วันสงกรานต์)26,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง-อินชอน-ไชน่าทาวน์-พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน- สวนอินชอนแกรนด์ปาร์ค - สวนซองโด - NC CUBE CANAL WALK BENIKEA THE BLISS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 ป้อมฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล-ร้านเครื่องสำอางเกาหลี-ยอนนัมดง-ฮงแด GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล-RED PINE-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย(สวมชุดฮันบก)-พระราชวังเคีบงบก-ดิวตี้ฟรี-เมียงดง GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู- SEOUL TOWER-อุทยานฮันกังยออีโด-SUPER MARKET
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง-อินชอน-ไชน่าทาวน์-พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน- สวนอินชอนแกรนด์ปาร์ค - สวนซองโด - NC CUBE CANAL WALK
 • โรงแรม
 • BENIKEA THE BLISS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ป้อมฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล-ร้านเครื่องสำอางเกาหลี-ยอนนัมดง-ฮงแด
 • โรงแรม
 • GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล-RED PINE-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย(สวมชุดฮันบก)-พระราชวังเคีบงบก-ดิวตี้ฟรี-เมียงดง
 • โรงแรม
 • GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู- SEOUL TOWER-อุทยานฮันกังยออีโด-SUPER MARKET
 • โรงแรม